براساس اطلاعات دریافتی از مربی‌، تیم دانشگاه شریف در مسابقه‌ی نهایی با حل ۴ مساله موفق به کسب رتبه‌ی خوب ۱۳ شد. این تیم شروع خوبی نداشت و با گذشت ۳ ساعت فقط یک مساله حل کرده‌ بود و در رتبه‌ی ۷۳ بود. پس از ۴ ساعت و حل دو مساله در مکان ۴۲ قرار گرفت. تابلوی رتبه‌ی تیم‌ها پس از این زمان دیگر به‌روز نمی‌شود و هم‌اکنون هم در سایت مسابقه دیده می‌شود.

در انتها با حل دو مساله‌ی دیگر رتبه‌ی تیم به ۱۳ رسید که رتبه‌ی بسیار خوبی است‌. به‌خصوص با توجه به این که یکی از اعضای تیم تنها جند ساعت قبل از مسابقه و پس از پروازهای طولانی به مسابقه رسید.

در مراسم اختتامیه معلوم شد که ۲ تیم ۶ مساله (از ۱۰ مساله‌ی داده‌شده‌)، ۸ تیم ۵ مساله و ۸ تیم ۴ مساله را حل کردند.

جزییات بیش‌تر پس از اعلام رسمی نتایج به اطلاع خواهد رسید.

عکس بزرگ‌تر از تیم‌