http://icpc.baylor.edu/icpc/Finals/Standings2006.html

نکات جالب‌:
۱- ۵ تیم از ۱۰ تیم اول از روسیه هستند.
۲- تیم‌های اروپای شرقی پیروز این مسابقه بودند.
۳- تیم شریف فاصله‌ی بسیار کمی با مدال برنز داشت‌.
۴- از تیم‌های آمریکای شمالی، فقط تیم‌های ام‌آی‌تی، واترلو و آلبرتا جلوتر از تیم‌ ایران بودند. بقیه، مانند Caltech، CMU، Toronto، Princeton خیلی پایین‌تر از تیم ایران بودند.
۵- شریف دومین تبم از بین ۲۷ تیم آسیایی است‌. این افتخار بزرگی است‌.