دکتر هوانگ (رییس سایت‌های آسیا) به من اطلاع دادند که به علت نزدیکی مسابقات جهانی، سایت ثبت نام در ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) بسته می‌شود.

پس شما اگر می‌خواهید در این مسابقه شرکت کنید حتماً باید تا این تاریخ به‌طور کامل (با مشخصات کامل اعضای تیم‌) در این سایت ثبت نام کنید.