مسابقه های مقدماتی شریف و امیرکبیر با هم در حال برگزاری است. مجموعه ی مسایل هم مشترک است و توسط بچه های امیرکبیر طراحی شده است. بعدا مسایل و تست ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت . فعلن نتیجه ی آنلاین شریف در زیر می آید این مسابقه از ساعت 10 صبح شرو ع شد..

مسابقه ی مقدماتی شریف

اینم اسامی بچه های تیم های شریف

نتیجه مسابقه ی مقدماتی امیرکبیر

و اینم اسامی بچه های امیرکبیر

مساله ها (با تشکر از کار خوب بچه های امیرکبیر)

ورودی و خروچی