تیم های زیر به سایت مسابقه اصلی منتقل نشده اند ثبت نام بقیه تیم ها به درستی و با موفقیت انجام شده است.

 

- تیم های زیر مدارک خود را ارسال نکرده اند:

B@nDiT$ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Bap7o از دانشگاه شاهرود

 

  


 توجه : ثبت نام سایر تیم ها کامل است.

 

 

 تنها تا شنبه 25 آذر برای برطرف کردن مشکلات گفته شده وقت دارید.