با سلام

دقت کنید که به اشتباه در سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای ثبت نام نکنید. 

تیم های 

fored, X_Masters, bhr, shahab, shompet, OutOfControl,shullheaders,  Dosshell


به اشتباه در سایت منطقه ای به جای اینترنتی ثبت نام کرده اند.