از تمام عزیزانی که قصد شرکت در مسابقه اینترنتی شریف ("Sharif Preliminary Online Contest") را دارند، دعوت می شود که با توجه به مراحل ثبت اقدام مقتضی را انجام دهند.
در ضمن لیست تیم های ثبت نامی در اینجا قابل رویت می باشد.