مسابقه‌ی تمرینی برای آمادگی در مسابقه‌ی اینترنتی در حال برگزاری بر روی سایت sharecode است.
شرکت در این مسابقه فقط برای آشنایی با محیط مسابقه است و شرکت کردن یا نکردن در آن هیچ‌گونه تأثیری در سهمیه یا انتخابی ندارد.
مسابقه‌ی اصلی ساعت ۲ بعد از ظهر برگزار می‌شود.