رتبه‌بندی نهایی مسابقه‌ی اینترنتی شیراز در سایت بیلور قابل مشاهده است:

https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/shiraz-ipc-2015/standings

با توجه به اینکه گواهی رتبه فقط برای شرکت‌کنندگانی صادر خواهد شد که مشخصات خود را کامل و درست وارد کرده باشند و پس از صدور تغییر نخواهد کرد، لطفاً مشخصات خود را تا چهارشنبه ۲۶ آبان اصلاح کنید.

شرایط شرکت در مسابقه‌ی اینترنتی

سوالات مسابقه را می‌توانید از این لینک دریافت کنید. البته سوالات در سایت sharecode.io هم در قسمت Past Contests و هم در قسمت Problem Set موجود است.

برای دسترسی به ورودی/خروجی هر مسأله به آدرس زیر بروید و روی مسأله مورد نظر کلیک کنید. 

https://sharecode.io/contests/view/61839754