لیست رتبه‌بندی نهایی در این صفحه قابل مشاهده است.

با توجه به تخفیف‌های داده‌شده در شرایط شرکت‌کنندگان در مسابقات اینترنتی امکان صدور گواهی رتبه وجود ندارد.


سوالات مسابقه را می‌توانید از این لینک دریافت کنید. ورودی خروجی مسائل را از این لینک و راه حل مسائل مسابقه را نیز از این لینک دریافت کنید.