اساتید و دانشجویان گرامی توجه فرمایید:

«حداقل تعداد اعضای هر تیم دو نفر است. تیم‌های تک‌نفره جهت شرکت در مسابقه تایید نمی‌شوند.»