ثبت‌نام حضوری تیم‌ها روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱ و ۲ دی‌ماه مطابق برنامه‌ی زمان‌بندی زیر در طبقه‌ی همکف دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف انجام خواهد شد.

حضور هر سه عضو تیم هنگام ثبت‌نام برای بررسی مدارک و برداشتن عکس تیمی ضروری است. 

لطفا هنگام مراجعه برای ثبت‌نام، مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

  • اصل فرم ثبت‌نام به همراه مهر و امضای دانشگاه/دانشکده
  • کارت دانش‌جویی اعضای تیم
  • کارت ملی اعضای تیم
  • کدهای آماده (حداکثر ۲۵ صفحه‌ی A4 یک‌رو) (اختیاری)