در سه روز آینده، دمای تهران بین ۱ تا ۱۰ درجه خواهد بود. حتما لباس گرم همراه داشته باشید.
شب یلدای همگی مبارک!