مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران طی روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. ثبت نام در این مسابقه‌ طی دو مرحله انجام می‌شود.
 

مرحله‌ی اول: مسابقه‌ی اینترنتی

تیم‌هایی که می‌خواهند در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران شرکت کنند، باید در مسابقه‌ی ورودی اینترنتی شرکت کرده و دست کم یک مسئله حل کنند. مسابقه‌ی اینترنتی امسال پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۸ برگزار خواهد شد.

  • نحوه‌ی ثبت‌نام: ثبت نام در سایت بیلور
  • مهلت ثبت‌نام: پایان روز یک‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
تیم‌ها باید با همان ترکیبی که قرار است در مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت کنند در این مسابقه ثبت نام کنند. با توجه به این که مربی تیم تنها نقطه‌ی تماس مسابقه با تیم است هنگام ثبت نام از صحت نشانی ایمیل مربی اطمینان حاصل کنید.
 

مرحله‌ی دوم: مسابقه‌ی منطقه‌ای 

تیم‌ها پس از عبور از مرحله‌ی مسابقه‌ی اینترنتی بر اساس سهمیه‌ای که برای هر دانشگاه تعیین شده، می‌توانند برای ثبت نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای اقدام کنند.
 
مراحل ثبت نام در این مرحله به شرح زیر است:
  • تکمیل فرم ثبت نام و مهر و امضای آن توسط دانشگاه/دانشکده
  • پرداخت هزینه‌ی ثبت‌نام از طریق این لینک 
  • ارسال فرم تکمیل‌شده‌ی ثبت‌نام از طریق این صفحه
مهلت ثبت نام در این مرحله ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ است. تیم‌هایی که طی مهلت مقرر مراحل ثبت نام را به درستی انجام داده باشند، به عنوان تیم ثبت‌نام‌شده از مسابقه‌ی اینترنتی به مسابقه‌ی منطقه‌ای انتقال می‌یابند.