تبریک فراوان به تیم Deadly Army of AUT از دانشگاه صنعتی امیرکبیر که با شرکت در مسابقه‌ی  منطقه‌اى کانپور موفق به کسب رتبه‌ى اول این مسابقه و گرفتن سهمیه‌ى مسابقه ى جهانى شد. با این موفقیت شانس این‌که در مجموع سه تیم ایرانى در مسابقه‌ی  جهانى سنت پیترزبورگ شرکت کنند، بسیار افزایش یافته است.

http://cse.iitk.ac.in/users/acm/rank.html

این اولین شرکت موفقیت آمیز یک تیم ایرانی در مسابقه‌ی منطقه‌ای خارج  از تهران است.

به این عزیزان تبریک می‌گوییم و از پیروزی‌شان بسیار خوشحالیم.