منطقه‌ی غرب آسیا، سایت تهران

۱۲۳ مطلب توسط «مدیر بلاگ» ثبت شده است

توصیه به علاقه‌مندان

Fundamentals of Design and Analysis of Algorithms

  Sharif Pub. Co. 2022

موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها

مسابقه‌ی بین‌المللی برنامه‌سازی دانش‌جویی (ICPC) منطقه‌ی غرب آسیا سایت تهران هر ساله با حضور تیم‌های سه‌نفره از دانشگاه‌های مختلف ایران برگزار می‌شود. این آیین‌نامه ضمن تشریح شرایط اولیه‌ی تیم‌ها برای شرکت در این مسابقه‌، به تشریح نحوه‌ی تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در این مسابقه می‌پردازد.

تیم‌ها و دانشگاه‌های واجد شرایط

هر تیم برای کسب مجوز شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای باید در مسابقه‌ی اینترنتی تهران که پیش از مسابقه‌ی منطقه‌ای برگزار می‌شود، شرکت کرده و حداقل یک مسئله در این مسابقه حل نماید. در ضمن اعضای تیم‌ها باید همگی دانش‌جو بوده و شرایط اعلام‌شده توسط کمیته‌ی مسابقه‌ی جهانی برنامه‌سازی دانش‌جویی را دارا باشند. هر دانشگاهی که طبق تعریف فوق دارای حداقل یک تیم واجد شرایط باشد، واجد شرایط برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

سهمیه‌ی دانشگاه‌ها

برای تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه واجد شرایط در مسابقه‌ی منطقه‌ای، ابتدا امتیاز هر دانشگاه بر اساس عمل‌کرد تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای طی دو سال اخیر محاسبه شده، و سپس فهرست دانشگاه‌ها بر اساس امتیاز به‌دست‌آمده به صورت نزولی مرتب می‌شود. سهمیه‌ی هر دانشگاه در این فهرست به صورت زیر اختصاص می‌یابد:

 • ۳ دانشگاه اول، هر دانشگاه ۴ تیم
 • ۵ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۳ تیم
 • ۷ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۲ تیم
 • سایر دانشگاه‌های واجد شرایط، هر دانشگاه ‍۱ تیم

امتیاز دانشگاه‌ها

امتیاز هر دانشگاه برای تعیین سهمیه‌، بر اساس متوسط تعداد مسائل حل‌شده توسط تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه طی دو سال اخیر در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران محاسبه می‌شود. به طور دقیق‌تر، امتیاز هر دانشگاه در سال عبارت است از:

که در آن برابر متوسط تعداد مسائل حل‌شده توسط تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه در سال است.

تبصره‌ها

 • چنان چه از یک دانشگاه هیچ تیمی در مسابقه‌ی منطقه‌ای یک سال شرکت نکرده باشد، متوسط سوالات حل‌شده توسط تیم‌های آن دانشگاه در آن سال صفر در نظر گرفته می‌شود.
 • در صورتی که امتیاز دو دانشگاه طبق فرمول فوق برابر باشد، رتبه‌ی بالاترین تیم از آن دو دانشگاه در آخرین مسابقه‌ی منطقه‌ای ملاک تعیین اولویت خواهد بود.

سهمیه‌ی اضافی

پس از پایان مهلت رسمی ثبت‌نام، در صورت وجود ظرفیت مازاد، بازه‌ای دو روزه برای ارسال درخواست‌‌های سهمیه‌ی اضافی روی وب‌سایت اعلام می‌شود. سهمیه‌ی اضافی به نحوی که در زیر تشریح شده به دانشگاه‌هایی که در بازه‌ی اعلام‌شده درخواست خود را ارسال کرده باشند اختصاص خواهد یافت. به دلیل محدودیت ظرفیت، تخصیص‌های مازاد معمولا بسیار محدود بوده و وجود آن از پیش قابل تضمین نیست.

نحوه‌ی تخصیص سهمیه‌ی اضافی

سهمیه‌ی اضافی بین دانشگاه‌های متقاضی به صورت زیر تخصیص می‌یابد: در بین دانشگاه‌های دارای ۳، ۲ و ۱ سهمیه (که به ترتیب کلاس‌های سهمیه‌ای ۳، ۲ و ۱ نامیده می‌شوند)، به ترتیب دوری (round robin) و با شروع از تیم‌های دارای بیش‌‌ترین امتیاز در هر کلاس سهمیه‌ای، چنان‌چه دانشگاه موردبررسی تقاضای سهمیه‌ی اضافی داده و هنوز ظرفیت مازاد باقی است، یک سهمیه‌ی اضافی اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر الگوریتم تخصیص سهمیه‌ی اضافی به صورت زیر است.

for i = 1, 2, 3, ...:
  for j = 3 downto 1:
    if i-th institute in class j has request:
      assign an extra quota if any left

تبصره‌ها

 • به هر دانشگاه حداکثر یک سهمیه‌ی اضافی تعلق می‌گیرد. حداکثر سهمیه‌ی هر دانشگاه ۴ است.
 • هر دانشگاه می‌تواند فقط برای یک تیم خود تقاضای سهمیه‌ی اضافی کند. چنان‌چه از دانشگاهی بیش از یک تیم متقاضی سهمیه‌ی اضافی باشند، سهمیه به تیمی که در مسابقه‌ی اینترنتی همان سال دارای امتیاز بیش‌تری است تعلق می‌یابد.
موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

از مسولان خود دعوت کنید

موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

از مسولان دانشگاه خود دعوت کنید


موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

سهمیه‌ی دانشگاه‌ها در مسابقه‌ی منطقه‌ای ۹۷

بر اساس آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها و جدول امتیازات مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال به شرح زیر خواهد بود. (دانشگاه‌هایی که در این فهرست حضور ندارند مطابق آئین‌نامه یک سهمیه خواهند داشت.)
موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

از روسای دانشکده تان دعوت کنید


موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

مسابقه برنامه‌نویسی دانشگاه گنبد کاووس

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

جدول سهمیه‌ی دانشگاه‌ها مطابق آیین‌نامه

بر اساس آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها و جدول امتیازات مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال به شرح زیر خواهد بود.

Institution Solved
94
Solved
95
Score
96
Quota
96
Sharif University of Technology 7.5 11 9.3 4
University of Tehran 4.8 5.8 5.3 4
Shahid Beheshti University 4.7 4.8 4.8 4
Ferdowsi University of Mashhad 4.3 4.8 4.6 3
Isfahan University of Technology 4.3 4.5 4.4 3
Amirkabir University of Technology 4 4.3 4.2 3
Khaje Nasir Toosi University of Technology 4 3.5 3.8 3
Shiraz University 3.3 4.3 3.8 3
Islamic Azad University of Mashhad 4 3 3.5 2
Shahid Bahonar University of Kerman 3.7 3.3 3.5 2
Iran University of Science & Technology 3.5 3 3.3 2
Kharazmi University 3 3.5 3.3 2
Sadjad University of Technology 3 3.5 3.3 2
University of Isfahan 3.3 3 3.2 2
University of Tabriz 3.3 3 3.2 2
Alzahra University 2 4 3 1
Shahid Chamran University of Ahvaz 3 3 3 1
Shahrekord University 3 3 3 1
Urmia University 2.7 3.3 3 1
Vali-E-Asr University 3 3 3 1
Guilan University 2.5 3 2.8 1
Shahrood University 2.5 3 2.8 1
Birjand University 2 3 2.5 1
Bu-Ali Sina University 2 3 2.5 1
Islamic Azad University of Najaf Abad 2 3 2.5 1
Khayyam University 2 3 2.5 1
Mohaghegh Ardebili University 2 3 2.5 1
Pasargad University of Shiraz 3 2 2.5 1
Sheikhbahaee Universtity 2 3 2.5 1
Yazd University 2 3 2.5 1
Safahan University of Isfahan 2 2 2 1
Shahab Danesh University 2 2 2 1
Shiraz University of Technology 2 2 2 1
Urmia University Of Technology 2 2 2 1
Fasa University   3 1.5 1
Ghis-al-din Jamshid Kashani , Abyek 3   1.5 1
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences 3   1.5 1
Mahallat Institute Of Higher Education   3 1.5 1
Mazandaran University of Science and Technology 1 2 1.5 1
Payame Noor University of Mashhad 1 2 1.5 1
Persian Gulf University   3 1.5 1
Semnan University   3 1.5 1
Tehran Technical College of Shariaty   3 1.5 1
University of Kurdistan 3   1.5 1
Islamic Azad University of Parand 2   1 1
Jahrom University 2   1 1
Khatam Alanbia University of Technology 2   1 1
Payame Noor University of Hashtgerd 2   1 1
Refah University   2 1 1
Tuyserkan Faculty of Engineering   2 1 1
University of Sistan and Baluchestan   2 1 1
Gonbad Kavoos University   1 0.5 1
Imam-Khomeini International University 1   0.5 1
Karaj Sama University   1 0.5 1
Somayeh Najaf Abad Technical College 0 1 0.5 1


فهرست فوق شامل نام دانشگاه‌هایی است که حداقل در یکی از دو سال گذشته در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران حضور داشته‌اند. سایر دانشگاه‌هایی که در این فهرست حضور ندارند مطابق آئین‌نامه یک سهمیه دارند.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

مسابقه برنامه‌نویسی دانشگاه امیرکبیر

استاد ارجمند جناب آقای دکتر قدسی

 

ضمن عرض سلام به اطلاع می رساند انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طبق برنامهریزی انجام گرفته در نظر دارد، هفدهمین دوره مسابقات برنامهنویسی دانشجویی امیرکبیر را در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ماه امسال برگزار نماید. طبق هماهنگیهای صورت گرفته مسابقه‌ی امسال به صورت مشترک با دانشگاه فنی KTH سوئد و دانشگاه Munich آلمان به صورت multisite برگزار خواهد شد. علاوه بر این همانند سال گذشته، برای آن دسته از تیمهای ایرانی که به هر دلیل موفق به شرکت در مسابقهی حضوری نمیشوند، مسابقهی آنلاینی به صورت موازی با مسابقهی اصلی، در نظر گرفته شده است. کلیه‌ی تیم‌هایی که قصد شرکت در مسابقهی حضوری را دارند، لازم است نهایتا تا ۸ آبان ماه، در سایت مسابقه به نشانی (http://icpc.aut.ac.ir) ثبت نام نمایند.

ضمن تقدیم پوستر مسابقه خدمت جنابعالی، تقاضا داریم این رویداد را از طریق وبلاگ "مسابقهی ای سی ام در ایران"،‌ به اطلاع دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند رسانیده و شرایط را برای ثبت نام تیم‌هایی که متقاضی شرکت در مسابقهی آنلاین و حضوری هستند، در سایت بیلور فراهم فرمایید.

 

با تشکر

محمد مهدی همایون پور


موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها

آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای ای‌سی‌ام تهران در این لینک قابل مشاهده است. این آیین‌نامه ضمن معرفی شرایط اولیه‌ی تیم‌ها برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران، نحوه‌ی تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در این مسابقه را تشریح می‌کند.
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

زمان برگزاری مسابقات تهران در سال ۱۳۹۶

مسابقه‌ی اینترنتی تهران ۲ آذر و مسابقه‌ی منطقه‌ای در ۲۳ و ۲۴ آذر برگزار می‌شود.


موافقین ۲ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

اولین مسابقه‌ی منطقه‌ای در کابل

http://kateb.edu.af/icpc_kabul_regional

موافقین ۲ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

سومین دوره مسابقه برنامه نویسی ای سی ام سجاد

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

بروشور مسابقه

لینک به کل بروشور

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

دعوت رسمی از روسا و همکاران دانشکده تان

لینک به اصل دعوت نامه

موافقین ۱ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

آخرین تیم‌های اضافه


 دیروز تنها یک تیم جدید (از دانشگاه رفاه) اضافه شد. امروز هم به سختی سه تیم اضافه شدند (به ترتیب ارسال درخواست: دانشگاه تبریز، صنعتی اصفهان و آزاد نجف آباد). متاسفانه امکان اضافه کردن تیم دیگری نیست (تعداد کل ۸۲ تیم). لطفا از ارسال کامنت و ایمیل خودداری کنید.

موافقین ۶ مخالفین ۱
مدیر بلاگ

ظرفیت اضافه

متاسفانه به دلیل محدودیت مکان مسابقه و به منظور گسترش مسابقه به موسسات آموزشی جدید، فقط توانستیم به سه موسسه‌ و هر کدام فقط یک تیم ظرفیت تخصیص دهیم. از این که نتوانستیم به درخواست‌های زیادی که علاقه‌مند به اعزام تیم‌های بیشتری بودند پاسخ مثبت دهیم، پوزش می‌خواهیم. 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۹
مدیر بلاگ

مراحل ثبت‌نام مسابقه

مراحل ثبت‌نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای ای‌سی‌ام:

 1. تکمیل فرم ثبت نام و دریافت مهر دانشگاه
 2. پرداخت هزینه‌ی ثبت‌نام (۵۰۰ هزار تومان به ازای هر تیم)

 3. ارسال تصویر فرم تکمیل‌شده

تیم‌هایی که مراحل فوق را به درستی انجام داده باشند، توسط مسئولین ثبت‌نام از مسابقه‌ی اینترنتی به مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل می‌شوند و نیاز به ثبت‌نام مجدد تیم در سایت بیلور نیست.

آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام، ظهر روز چهارشنبه ۱۷ آذر است.

توجه: پس از این تاریخ ظرفیت باقی‌مانده در صورت وجود به ترتیب به آن‌هایی که درخواست ظرفیت اضافه کرده‌اند داده خواهد شد.
۱۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

سهمیه‌ی دانشگاه‌ها (تصحیح‌شده)

University Internat
 95
Regional
 94
Regional
 93
Average Share
SUT 5 9 10 8.00 4
UT 6 6 8 6.67 4
AUT 4 5 6 5.00 4
SBU 2 6 7 5.00 4
FUM 3 6 6 5.00 4
Isfahan UT 3 5 6 4.67 3
Shiraz U 2 5 6 4.33 3
Bahonar U Kerman 3 5 4 4.00 3
Urmia U 3 4 5 4.00 3
IAU Mashhad 2 4 6 4.00 3
Isfahan U 2 4 6 4.00 3
Khaje Nasir U 3 4 4 3.67 2
Guilan U 2 3 6 3.67 2
Kharazmi U 2 4 5 3.67 2
Tabriz U 2 4 5 3.67 2
Sadjad U Tech 3 3 3 3.00 2
IUST 3 4 2 3.00 2
Chamran U Ahvaz 2 3 3 2.67 1
Shahrood U  2 3 3 2.67 1
Vali-E-Asr U 2 3 3 2.67 1
Yazd U 2 2 4 2.67 1
Pasargad U Shiraz 1 3 4 2.67 1
Alzahra U 2 2 3 2.33 1
Khayyam U 2 2 3 2.33 1
Shahrekord U 2 3 2 2.33 1
Urmia UT 2 2 3 2.33 1
Persian Gulf U 2 0 4 2.00 1
Mazandaran U 2 1 2 1.67 1
Birjand U 2 2 0 1.33 1
Bu-Ali Sina U 2 2 0 1.33 1
IAU Najaf Abad 2 2 0 1.33 1
Mohaghegh Ardebili U 2 2 0 1.33 1
Safahan U Isfahan 2 2 0 1.33 1
Shahab Danesh U 2 2 0 1.33 1
Sheikhbahaee U  2 2 0 1.33 1
PNU Mashhad 1 1 2 1.33 1
Arak UT  2 0 1.00 1
Shiraz UT 1 2 0 1.00 1
Fasa U 2 0 0 0.67 1
Mahallat inst. 2 0 0 0.67 1
Semnan U 2 0 0 0.67 1
Shariati Tech 2 0 0 0.67 1
Sistan and baluchestan U 2 0 0 0.67 1
Gonbad U 1 0 0 0.33 1
Hatef Ins  1 0 0 0.33 1
NajafAbad Tech College 1 0 0 0.33 1
Pnu Najaf Abad 1 0 0 0.33 1
Sama U 1 0 0 0.33 1
Shahed U 1 0 0 0.33 1
Tuysirkan Eng. 1 0 0 0.33 1
83
۱۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

مسابقه‌ی اینترنتی اصلی

۱- تیم‌هایی که می‌خواهند در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران شرکت کنند باید در این مسابقه‌ی اینترنتی دست کم یک مساله حل کنند.

۲- ثبت نام باید به صورت نهایی در این مسابقه در سایت icpc.baylor.edu انجام شود. (برای شروع ثبت نام روی دکمه‌ی Register now در این صفحه کلیک کنید.)

۲۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر بلاگ