مراحل ثبت‌نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای ای‌سی‌ام:

  1. تکمیل فرم ثبت نام و دریافت مهر دانشگاه
  2. پرداخت هزینه‌ی ثبت‌نام (۵۰۰ هزار تومان به ازای هر تیم)

  3. ارسال تصویر فرم تکمیل‌شده

تیم‌هایی که مراحل فوق را به درستی انجام داده باشند، توسط مسئولین ثبت‌نام از مسابقه‌ی اینترنتی به مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل می‌شوند و نیاز به ثبت‌نام مجدد تیم در سایت بیلور نیست.

آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام، ظهر روز چهارشنبه ۱۷ آذر است.

توجه: پس از این تاریخ ظرفیت باقی‌مانده در صورت وجود به ترتیب به آن‌هایی که درخواست ظرفیت اضافه کرده‌اند داده خواهد شد.