برنامه‌ی زمان‌بندی ثبت‌نام در زیر آمده است. برای دیدن لیست کامل روی تصویر کلیک کنید.لطفا همه‌ی تیم‌ها مطابق برنامه‌ی بالا برای ثبت‌نام تشریف بیاورند. چنان‌چه تیمی موفق به ثبت‌نام در زمان اختصاصی خود نشود می‌تواند ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ صبح پنج‌شنبه (زمان پذیرایی) ثبت‌نام نماید.