مسابقه‌های اینترنتی امسال در تاریخ‌‌های زیر برگزار میشوند:


  • پنج شنبه ۱۰ مهر  ۹۳ ، توسط دانشگاه صنعتی شریف (توجه:این تاریخ جدید است. بدلیل نزدیکی تاریخ ۳ مهر به شروع ترم، و نیز نبود دانشگاه داوطلب برای تاریخ ۱۰ مهر، این تارخ تغییر کرد و این تاریخ نهایی است.)
  • پنج شنبه ۲۴ مهر ۹۳، توسط دانشگاه علم و صنعت. 
  • پنج شنبه ۸ آبان ۹۳، توسط دانشگاه شهید بهشتی
  • پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۹۳،  توسط دانشگاه شیراز
  • جمعه ۲۳ آبان ۹۳، مسابقه‌ی در-سایت و اینترنتی دانشگاه امیرکبیر
  • پنج‌شنبه ۲۹ آبان ۹۳،  توسط دانشگاه آزاد واحد قوچان (در-سایت)
  • پنج شنبه ۶ آذر ۹۳، توسط دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران (مسابقه‌ی نهایی اینترنتی)
توجه:‌ 
  1. به درخواست ما،‌ زمان برگزاری مسابقه‌ی اینترنتی دانشگاه تهران تغییر کرد.
  2. مسابقه‌ی دانشگاه تهران،‌ مسابقه‌ی تهایی اینترنتی است. تعداد اعضای تیم‌ها در این مسابقه ۳ نفر است و همین تیم ها به شرط حل دست کم یک مساله  و پرداخت هزینه‌ی ثبت نام نهایی به مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل خواهند شد. بنابراین شرکت در مسابقه‌ی د انشگاه تهران برای تیم‌هایی که می‌خواهند در مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت کنند اجباری است.


هدف از این مسابقه‌ها تشویق دانشجویان  بیشتر به شرکت در آن‌هاست. به شرکت کنندگان گواهی رسمی ای‌سی‌ام داده شده و به همت برگزارکنندگا ن  به برندگان جوایزی اهدا خواهد شد.


توجه: شرکت هر چه بیشتر موحب بالا رفتن سهمیه‌ی دانشگاه های ایران در مسابقه‌ی جهانی خواهد شد.


از دانشجویان عزیز دعوت می شود تا با مراحعه به مسول مسابقه در برگزاری هر چه بهتر آن (طراحی مساله‌ها، طراحی پوستر و دادن ایده های دیگر) آنها را یاری کنند.