تیم‌هایی که مایل به دریافت آخرین نسخه‌ی کد ارسالی خود در مسابقه هستند، می‌توانند درخواست خود را با ذکر نام تیم و شماره‌ی تیم (شماره‌ی میز) به آقای مهندس باور به نشانی kbavar at gmail ارسال نمایند.


در ضمن داده‌های نمونه‌ی آزمون در وب‌سایت رسمی مسابقه قرار داده شده است.