نسخه‌ی اول

با تشکر فراوان از دوست گرامی آقای سعید دهقانی