تیم‌‌های برتر سومین مسابقه‌ی چالشی ای‌سی‌ام:

  1. تیم Original Euler از دانشگاه تبریز
    اعضا از راست به چپ: علیرضا کنده، میلاد ابراهیم‌پور، سجاد نصیرزاده


  2.  تیم the last of booghchiz از دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی
    اعضا از راست به چپ: امیر مصلحی، محمد فاضلی، مجید گل‌مرادی


  3. تیم TiZii از دانشگاه صنعتی اصفهان
    اعضا از راست به چپ: ایمان ایران‌دوست، سروش وحیدی، علیرضا نوروزی