دوستان شما در حال آماده‌سازی محل مسابقه در ساعت ۳ نیمه شب.

تقریبا تمامی اعضای کمیته‌های فنی، اجرایی و تزئینات تا صبح مشغول کار برای آماده‌سازی محیطی جذاب‌تر برای پذیرایی از میهمانان مسابقه هستند.