گواهی رتبه تیم‎های حاضر در مسابقه منطقه‎ای آماده شده است.

می‎توانید گواهی خود را از سایت بیلور دریافت کنید.