مسابقه‌ی اینترنتی اصلی در روز پنج‌شنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۷ به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. ساعت شروع آزمون ۲ بعد از ظهر  و مدت زمان آزمون ۳ ساعت خواهد بود. به منظور مشارکت حداکثری تمهیدات زیر در نظر گرفته شده است.
  • صورت سوال‌ها به زبان فارسی خواهد بود.
  • سوال‌ها متمرکز بر دو بخش برنامه‌سازی و طراحی الگوریتم‌ها خواهد بود تا دانشجویان دروس مبانی برنامه‌سازی و طراحی الگوریتم‌ها بتوانند از شرکت در این آزمون بهره لازم را ببرند.
لطفا به دانشجویان دروس مبانی برنامه‌سازی و طراحی الگوریتم‌ها در دانشگاه خود اطلاع‌رسانی کنید که در این مسابقه شرکت کنند.