لطفا این مسابقه را به دوستان خود در دانشگاه‌ها معرفی کنید. مسابقه‌ی امسال به گونه‌ای طراحی شده است که دانش‌جویان دروس مبانی برنامه‌سازی و طراحی الگوریتم‌ها بتوانند به راحتی در مسابقه شرکت کرده و آموخته‌های خود را محک بزنند.

افزایش مشارکت دانش‌جویان در این مسابقه علاوه بر گسترش دانش برنامه‌نویسی، می‌تواند در افزایش سهمیه‌ی تیم‌های شرکت‌کننده از سایت تهران در مسابقه‌ی جهانی مؤثر باشد.

نحوه‌ی ثبت‌نام در صفحه‌ی مسابقه آمده است.