تعداد دانشگاه‌های شرکت‌کننده در مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ دانشگاه افزایش داشته است و از این رو ظرفیت مازاد باقی‌مانده بسیار محدود بوده است. بر این اساس، از بین ۱۵ درخواست رسیده برای سهمیه‌ی اضافی، تنها توانستیم به دو دانشگاه زیر بر اساس اولویت تعیین شده در آیین‌نامه یک سهمیه‌ی اضافی تخصیص دهیم:

 

  • دانشگاه شهید بهشتی
  • دانشگاه شهید باهنر کرمان
این تیم‌ها حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه برای تکمیل فرایند ثبت نام فرصت دارند. در ضمن تمامی تیم‌های ثبت‌نام‌شده تا کنون به صورت pending به مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل شده‌اند و وضعیت آن‌ها پس از بررسی نهایی مدارک طی دو روز آینده به حال accepted در خواهد آمد.