با توجه به قطعی‌های اخیر اینترنت، مهلت ثبت نام در مسابقه‌ی اینترنتی تا روز سه‌شنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۸ تمدید گردید. 

برای ثبت‌نام به صفحه‌ی مسابقه مراجعه کنید.