سوالات مسابقه‌ی اینترنتی شامل دو بخش است:
  • سوالات A تا E: مبانی برنامه‌سازی
  • سوالات F تا J: طراحی الگوریتم‌ها
پاسخ‌های شما به هر سوال باید در زمان معقولی (معمولا ۲ تا ۳ ثانیه برای هر داده‌ی ورودی) اجرا شود.

اطلاعات ورود به سامانه‌ی داوری مسابقه روز گذشته به تمام اعضای تیم‌ها ایمیل شده است. چنان‌چه اطلاعات مزبور را دریافت نکرده‌اید به icpc [at] sharif.edu ایمیل بزنید.

در جدول امتیازات مسابقه، ترتیب تیم‌ها ابتدا بر اساس تعداد مسائل حل شده تعیین می‌شود. در صورت تساوی دو تیم در تعداد مسائل حل‌شده، تیمی که مسائل را در مجموع زمان کم‌تری حل کرده است بالاتر خواهد بود. هر ارسال ناموفق برای یک سوال، در صورتی که در نهایت آن سوال حل شود، ۲۰ دقیقه به زمان حل آن سوال اضافه خواهد کرد.