ضمن اعلام پایان مهلت ثبت‌نام، به اطلاع می‌رساند با توجه به تعداد بالای تیم‌های ثبت‌نام‌شده طی مهلت مقرر ثبت‌نام، سهمیه‌ی مازادی برای تخصیص وجود ندارد. به زودی تیم‌های ثبت‌نام‌شده پس از بررسی مدارک به مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل خواهند شد.

لازم به ذکر است که تعداد دانشگاه‌های ثبت‌نام‌کننده در مسابقه‌ی امسال نسبت به دو سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است که بسیار مایه‌ی خوش‌حالی است.