مشخصات محیط نرم‌افزاری مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال در زیر آمده است:

 

OS

 • Ubuntu Desktop 18.04.3 LTS (64-bit)

Desktop

 • Gnome

Languages

 • C++ (GCC 7.4)
 • Java (OpenJDK 1.8)
 • Python 3 (CPython 3.6)

Editors and IDEs

 • Atom
 • Code::Blocks
 • Eclipse (with JDT, CDT, and PyDev plugins)
 • Emacs
 • Geany
 • Gedit
 • IDLE
 • IntelliJ IDEA (community edition)
 • Kate
 • KDevelop
 • Nano
 • NetBeans (Java and C++)
 • Pycharm (community edition)
 • Sublime Text (evaluation version)
 • Vim/gVim
 • Visual Studio Code (with cpptools and vscode-javac extension)

Reference Materials

 • C++, STL Docs
 • JDK JavaDocs
 • Python 3.6

Dictionary

 • Golden Dict

Contest Environment

 • DOMjudge (7.1)

نسخه‌ی لایو سیستم عامل مسابقه‌ی منطقه‌ای سال گذشته برای نمونه از این لینک قابل دریافت است. (حجم ۳٫۷ گیگابایت)