تیم اول: NimRoo از دانشگاه صنعتی شریف

تیم دوم: MAST از دانشگاه صنعتی شریف

تیم سوم: Serendipity The Rebellion از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تیم چهارم: AkbarJuuje از دانشگاه صنعتی شریف

تیم پنجم: aRandomFunnyPhrase از دانشگاه تهران

تیم ششم: Kardak از دانشگاه تهران

تیم هفتم: The orGnull Gorazzers از دانشگاه شهید بهشتی

تیم هشتم: TeamNameCensored از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بدین ترتیب تیم NimRoo از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان تیم اول سایت منطقه‌ای تهران به مسابقه‌ی جهانی راه یافت. ۵ تیم بعدی (غیر از تیم‌های دانشگاه صنعتی شریف) با شرکت در مسابقه‌ی نهایی غرب آسیا همچنان امکان راهیابی به مسابقه‌ی جهانی را خواهند داشت.