مسابقه‌ی نهایی غرب آسیا به طور همزمان در تهران و کلکته آغاز شد. سوالات و جدول امتیازات مسابقه را می‌توانید در زیر ببینید.