سوالات مسابقه‌ی اینترنتی شامل دو بخش است:
  • سوالات A تا E: مبانی برنامه‌سازی
  • سوالات F تا J: طراحی الگوریتم‌ها
پاسخ‌های شما به هر سوال باید در زمان معقولی (حدودا ۲ ثانیه برای هر داده‌ی ورودی) اجرا شود.

در جدول امتیازات مسابقه، ترتیب تیم‌ها ابتدا بر اساس تعداد مسائل حل شده تعیین می‌شود. در صورت تساوی دو تیم در تعداد مسائل حل‌شده، تیمی که مسائل را در مجموع زمان کم‌تری حل کرده است بالاتر خواهد بود. هر ارسال ناموفق برای یک سوال، در صورتی که در نهایت آن سوال حل شود، ۲۰ دقیقه به زمان حل آن سوال اضافه خواهد کرد.

اطلاعات ورود به سامانه‌ی داوری مسابقه روز گذشته به تمام اعضای تیم‌ها ایمیل شده است. با توجه به این که نام کاربری و رمز عبور برای اعضای یک تیم یکسان است، در صورت عدم دریافت ایمیل مزبور می‌توانید اطلاعات ورود را از هم‌تیمی یا مربی خود دریافت کنید.