تیم اول: Dictator از دانشگاه صنعتی شریف
اعضای تیم: کسری مظاهری، شایان پردیس، ابوالفضل سلطانی

تیم دوم: MAST از دانشگاه صنعتی شریف
اعضای تیم: علی بهجتی، مهرشاد میرمحمدی، شایان چشم‌جهان

تیم سوم: NimRoo از دانشگاه صنعتی شریف
اعضای تیم: علی شفیعی، حمیدرضا هدایتی، کیوان رضایی

بدین ترتیب تیم Dictator از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان تیم اول سایت منطقه‌ای تهران به مسابقه‌ی جهانی راه یافت. چند تیم بعدی (بسته به سهمیه‌ی اختصاصی به سایت تهران، از هر دانشگاه حداکثر دو تیم بر اساس رتبه) با شرکت در مسابقه‌ی سوپرریجنال غرب آسیا همچنان امکان راهیابی به مسابقه‌ی جهانی را خواهند داشت.