مهلت ثبت‌نام مسابقه‌ی اینترنتی برنامه‌سازی تا روز پنج‌شنبه ۱۸ اسفند تمدید شد.

مسابقه‌ی اینترنتی برنامه‌سازی دانش‌جویی روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.