کلیه‌ی تیم‌های راهیافته به مسابقه‌ی منطقه‌ای لازم است اطلاعات اعضای تیم خود را حداکثر تا ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۳ اردی‌بهشت‌ماه در بخش Profile سایت مسابقه‌ی بین‌المللی تکمیل کنند.

در ضمن توجه داشته باشید که در این مرحله مربی تیم نمی‌تواند یکی از اعضای سه‌نفره تیم باشد.