سخنرانی‌های صبح روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه به شرح زیر خواهد بود:

۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰  Data Embedding

سخنران: بهار به‌آذین، شرکت کافه‌بازار

۱۱:۱۰ تا ۱۱:۴۰  Kinetic Collision Detection  

سخنران: دکتر محمدعلی آبام، دانشگاه صنعتی شریف

هر دو سخنرانی در سالن دکتر ربیعی برگزار خواهد شد.