ثبت‌نام حضوری تیم‌ها روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد مطابق برنامه‌ی زمان‌بندی زیر در دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف انجام خواهد شد.

حضور هر سه عضو تیم هنگام ثبت‌نام برای بررسی مدارک عکس تیمی لازم است. با توجه به فشردگی زمان ثبت‌نام حضوری، ثبت‌نام تیم‌ها صرفا مطابق برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده قابل انجام است.

ضروری است هنگام مراجعه برای ثبت‌نام، مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

  • کارت دانش‌جویی شرکت‌کنندگان
  • کارت ملی (یا شناسنامه) اعضای تیم
  • اصل فرم ثبت‌نام به همراه مهر و امضای دانشگاه/دانشکده
  • کدهای آماده (اختیاری)