متاًسفانه به دلیل عدم حمایت مالی از مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در سال جاری و افزایش هزینه‌ها مجبور شدیم که میزان ثبت‌نام را (برای هر تیم ۳ نفره و یک مربی)‌از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهیم‌. این مشکل گریبان‌گیر بسیاری از فعالیت ‌های علمی از جمله کنفرانس‌ها شده است. متاًسفانه سیاست‌های موجود ارگان‌های مختلف را از حمایت این چنین فعالیت‌هایی دل‌سرد کرده است. آی‌بی‌ام‌، حامی اصلی مسابقات ای‌سی‌ام هم اعلام کرده است که به‌دلایل مشکلات سیاسی از مسابقه‌ی تهران حمایت مالی نمی‌کند. به این‌خاطر ما مجبور به این افزایش شدیم.

تیم‌هایی که حق ثبت‌نام قبلی را پرداخت کرده‌اند هم باید بقیه‌‌ی مبلغ را پرداخت نمایند.