دانشگاه‌هایی که متقاضی ثبت‌نام بک تیم اضافی هستند، لطفاً نام آن تیم را (که ثبت‌نام شده است) با یک ایمیل برای من ارسال دارند.

روز شنبه تیم‌هایی که مجاز به ثبت‌نام خواهند شد اعلام می‌شود.