با توجه به وجود ظرفیت‌، با همه‌ی تقاضاهای زیر برای ثبت‌نام یک تیم اضافه موافقت می‌شود:

Amir Kabir U: TLE
Teacher Training U: netsaf82n
University of Science and Technology of Mazandaran, Babol: Oxygen
Isfahan University of Technology: IUT-3
Shiraz University: Serendipity
Zanjan U
Tehran U (ECE):
Ferdowsi University Of Mashad
Imam Reza U:
Islamic Azad University of Shabestar
Islamic Azad University of Tabriz
Sharif University of Tech: Late Comers

این تیم‌ها باید حداکثر تا پایان فردا (۶ آذر) مدارک ثبت‌نام خود را (دقیقاً مانند تیم‌های اصلی) تکمیل و برای ما ارسال نمایند.