درصورتی که واقعاً نتوانستید خود مشکل ثبت‌نام تیم‌ خود را حل کنید، مشکل خود را با آقای زارعی با آدرس zarei@mehr.sharif.edu در میان بگذارید. ایشان مشکل را حل خواهد کرد.