همه‌ی تیم‌ها باید تا پایان وقت امروز کار ثبت‌نام خود را کامل کنند. ما لیست تیم‌ها را امروز می‌بندیم و بر آن اساس برنامه‌ی خود را تنظیم می‌کنیم. و متاسفانه از پذیرش تیم‌هایی که تا امروز مدارک خود را برای ما ارسال نکرده باشند و ثبت‌نام اینترنتی‌اشان کامل نیاشد معذوریم‌.