در این امتحان ۷۲۳ راه حل ارسال شد. ۸۳ تیم لااقل یک راه حل فرستادند و تیم AU1 از دانشگاه امیرکبیر اول شد. اعضای این تیم هادی مشیّدی، حسین عزیزپور و محمدرضا خانی بودند. لازم به ذکر است تیمهای شریف در این مسابقه حاضر نبودند و همزمان در مسابقهٔ انتخابی با همین مجموعه مسائل شرکت کردند.
اکنون مسائل به مجموعهٔ تمرین آربیتر اضافه شده اند. پس راه حلهای خود را کامل کنید و ارسال کنید. توجه کنید که اگر در محیط امتحان هستید باید خارج شوید تا وارد محیط تمرین گردید.
امتحان شریف هنوز تمام نشده است و تابلوی امتیاز آن دیگر به‌روز نمی‌شود.