به اطلاع علاقه‌مندان مسابقه‌ی ای‌سی‌ام می‌رساند که مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال در تاریخ

چهارشنبه تا جمعه ۱۰ تا ۱۲ آذر
برابر
اول تا سوم دسامبر ۲۰۱۰

در محل ساختمان جدید دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.