به نکات زیر توجه کنید:

  • مهلت ثبت نام در مسابقه اینترنتی شنبه 11 آذرماه است.

  • دقت داشته باشید تیم هایی که در مسابقه اینترنتی ثبت نام نکنند نمی تواند در مسابقه اصلی شرکت کنند.

  • برای تکمیل مراحل ثبت نام هر تیم باید دقیقا 3 عضو داشته باشد.

  • اکیدا توصیه می شود مربی تیم از خود دانشگاه شرکت کننده باشد.

با توجه به موارد گفته شده هر چه سریعتر اطلاعات مربوط به تیم خود را تکمیل نمایید.