برای ثبت نام نهایی جهت شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران به موارد زیر به دقت توجه کنید:

۱- تیم هایی که قرار است در مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت کنند باید حتما در مسابقه‌ی اینترنتی ثبت نام کنند.
۲- برای تثبیت جای خود در مسابقه‌ی منطقه‌ای لازم است از صبح یک‌شنبه ۱۲ آذر  حداکثر تا پایان ساعت اداری دوشنبه ۲۰ آذر هزینه‌ی ثبت نام هر تیم خود را (مبلغ ۵۰۰ هزار تومان‌) از طریق این سایت به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه شریف واریز کنید و کپی (تصویر) رسید همراه با کد رهگیری را به آدرسicpc@sharif.edu ایمیل کنید. از ارسال فکس خودداری کنید. فقط ایمیل قبول است. پذیرش ایمیل شما اعلام خواهد شد.

توجه مهم: هنگام ارسال هزینه‌ی ثبت نام از طریق سایت بالا دقت کنید که نام انگلیسی تیم را به عنوان نام و نام انگلیسی دانشگاه را به عنوان نام خانوادگی خود وارد کنید. نام‌های انگلیسی همان نام‌هایی باشد که در ثبت نام تیم در سایت baylor أمده است.

۲-۱ ظرفیت پذیرش ما حداکثر ۹۰ تیم است. این ظرفیت به صورت FCFS پر خواهد شد. یعنی فقط می‌توانیم ۹۰ تیم اول را بپذیریم و با پوزش از پذیرش تیم های بیشتر (حتا در محدوده‌ی سهمیه‌های اعلام شده‌) معذوریم.
۲-۲ در این مرحله دانشگاه‌ها حداکثر تا سهمیه اعلام شده می‌توانند تیم ثبت نام کنند. از پرداخت برای تیم‌های بیش‌تر اکیدا اجتناب کنید. باز پس گیری آن ممکن است ساده نباشد.
۲-۳ اگر تا تاریخ بالا، ظرفیت پر نشود، از روز بعد ظرفیت خالی به درخواست‌های افزایش ظرفیت (باز به ترتیب دریافت) تخصیص داده خواهد شد.

برای نهایی شدن ثبت نام، لازم است هر تیم از دانشگاه/دانشکده‌ی  خود نامه‌ای رسمی  دریافت کند که در آن موارد زیر ذکر و گواهی شود

نام تیم
نام کامل هر عضو
شماره‌ی دانش‌جویی
دانش‌جوی کدام دانشکده و
دانش‌جوی چه سالی

و نام مربی (یک نفر) مطابق مقررات مربی باید از همان دانشگاه باشد (اما ما در این مورد سخت گیری نمی‌کنیم‌)

 اسکن شده‌ی این گواهی ها را حداکثر تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۲۲ آذر به آدرس بالا ایمیل کنید (فاکس نکنید)

در صورت کامل بودن مدارک بالا، ثبت نام شما در سایت baylor از سایت مسابقه‌ی اینترنتی به سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل خواهد شد.

اصل این نامه، اصل کارت دانش‌جویی اعضا برای ثبت نام حضوری نهایی در روز ۳۰ آدر ضروری است‌.

موفق باشید.