برای تغییر مربی تیم مراحل زیر را انجام دهید:

1.وارد سایت شوید.

2.بر روی نام تیم کلیک کنید.

3.بر روی گزینه edit کلیک کنید.

4.شناسه مربی جدید را وارد کنید.

5. در ادامه بر روی save کلیک کنید.

   اگر مربی جدید شناسه کاربری در سایت baylor ندارد ابتدا باید در این سایت ثبت نام کند.