لطفا این فایل را دانلود و پرینت کنید و به مسولان دانشکده یا دانشگاه خود بدهید تا با حضور خود در مسابقه از تلاش شما بازدید نمایند.  متشکر